Ik ben met Praktijk Maneschijn gespecialiseerd in het onderzoeken van kinderen met autisme. Door de afname van een intelligentieonderzoek – in overleg met ouders – af te stemmen op het kind, kan een zo betrouwbaar mogelijk resultaat gerealiseerd worden.

Indien gewenst kan ik ondersteuning bieden bij eventuele vervolgstappen.

Testbatterij

U kunt bij Praktijk Maneschijn terecht voor verschillende intelligentietesten. Bij de non-verbale testen hoeven de kinderen geen gesproken taal te begrijpen of toe te passen. Bij verbale testen wordt uiteraard wel een beroep gedaan op de verbale vaardigheden. De onderzoeken kunnen afgenomen worden bij kinderen en adolescenten tussen de 2,5 en 21 jaar.

SON-R 2,5 - 7Non-verbale test2,5 - 7 jaar
WNV-NLNon-verbale test4 - 21 jaar
WPPSI-III-NLVerbale test2,5 - 7 jaar
WISC-III-NLVerbale test6 - 16 jaar
WAIS-IV-NLVerbale test16 - 84 jaar

De kosten voor het intelligentieonderzoek zijn inclusief het intakegesprek, de testafname, de verslaglegging en het adviesgesprek.