Soms is het zinvol om inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van kinderen en adolescenten. Zo kan het onderwijs of de begeleiding zo goed mogelijk afgestemd worden op het kind. U kunt daarom door Praktijk Maneschijn een intelligentieonderzoek laten afnemen.

Wanneer u uw kind aanmeldt voor een onderzoek, ontvangt u eerst een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt de reden van aanmelding besproken en komen de specifieke karaktereigenschappen van uw kind aan bod. De kinderen en adolescenten waarbij Praktijk Maneschijn de onderzoeken afneemt, vragen namelijk om een speciale aanpak. Het kan voor kinderen met autisme bijvoorbeeld lastig zijn om bij een onbekende een test af te nemen of te werken met nieuwe materialen. Ook wordt dan bepaald wat de meest geschikte test voor uw kind is. Op basis hiervan wordt het onderzoek afgestemd op uw kind en is het mogelijk een betrouwbare meting te realiseren. De afnameduur betreft gemiddeld 3 uur, maar is zeer variabel per kind.

De uitslag van het onderzoek wordt uiteengezet in een verslag en bespreken we samen.  Indien gewenst behoort ondersteuning bij eventuele vervolgstappen tot de mogelijkheden.

Testbatterij

Praktijk Maneschijn beschikt over verschillende intelligentietesten. Bij de non-verbale testen hoeven de kinderen geen gesproken taal te begrijpen of toe te passen. Deze testen zijn dus uitermate geschikt voor kinderen die beperkt zijn in hun verbale communicatie. Bij verbale testen wordt een beroep gedaan op de verbale vaardigheden. De onderzoeken worden afgenomen bij kinderen en adolescenten tussen de 2,5 en 21 jaar.

SON-R 2,5 - 7Non-verbale test2,5 - 7 jaar
WNV-NLNon-verbale test4 - 21 jaar
WPPSI-III-NLVerbale test2,5 - 7 jaar
WISC-III-NLVerbale test6 - 16 jaar
WAIS-IV-NLVerbale test16 - 84 jaar

De kosten voor het intelligentieonderzoek zijn inclusief het intakegesprek, de testafname, de verslaglegging en het adviesgesprek.