Met de invoering van het Passend Onderwijs komen meer leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs terecht. De schooldirectie is verantwoordelijk voor de extra ondersteuning aan deze leerlingen. Ik geef advies op maat en help onderwijsinstellingen deze ondersteuning op een adequate manier te bieden. Dit kan in verschillende varianten, afhankelijk van de behoefte van de school.

Deskundigheidsbevordering van het team

Aan de hand van presentaties wordt de theoretische kennis over Autisme Spectrum Stoornissen uitgebreid. Met behulp van video’s en voorbeelden worden praktische tips en adviezen gegeven die breed toepasbaar zijn in het onderwijs.

Het opstellen van handelingsplannen

Ik help leerkrachten passende ondersteuning aan leerlingen met autisme te bieden. Aan de hand van gesprekken en observaties wordt een handelingsplan opgesteld en praktische adviezen gegeven, waarmee de leerkracht de leerling in zijn specifieke onderwijsbehoeften kan voorzien.

Ondersteuning van de Intern Begeleider

De Intern Begeleider wordt van  advies voorzien bij het opstellen van handelingsplannen van leerlingen. Ook worden schoolbreed aanbevelingen gegeven over het creëren van een ontwikkelingsgerichte leeromgeving voor kinderen.