Welkom bij Praktijk Maneschijn

Een stralende lach op jouw gezicht. Je kunt meer dan je denkt. Samen, in vertrouwen, gaan wij leren, ontwikkelen en plezier maken.

Als orthopedagoog ben ik gespecialiseerd in het ondersteunen van kinderen en jongeren met Autisme Spectrum Stoornissen. Vanuit Praktijk Maneschijn bied ik ABA-trainingen en begeleiding op school. Ook help ik ouders die vragen hebben of zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. Ouders kunnen concrete hulpvragen voorleggen, maar ook een traject voor opvoedingsondersteuning aangaan. Samen met u en uw kind gaan we op zoek naar de beste manier om de ontwikkeling van uw kind zo veel mogelijk te stimuleren.

Scholen en jeugdhulp instellingen kunnen bij Praktijk Maneschijn terecht voor deskundigheidsbevordering en advies op maat.

Met elkaar creëren we een plezierige, ondersteunende en leerzame omgeving voor het kind. Leren is leuk en kinderen moeten trots zijn op zichzelf!