Mijn doel is kinderen en jongeren met Autisme Spectrum Stoornissen, en hun omgeving, toegankelijke en ontwikkelingsgerichte ondersteuning te bieden. Er moet kwalitatief hoogwaardige hulp geboden worden, die aangepast is op de wensen en behoeften van het kind en zijn omgeving. Tevens wil ik mijn expertise, op het gebied van Autisme Spectrum Stoornissen bij kinderen, delen met onderwijsinstellingen en jeugdhulp aanbieders.  Hiermee wil ik een bijdrage te leveren aan de deskundigheid van professionals die werken met kinderen met autisme.

Mijn handelen baseer ik op de uitgangspunten van Applied Behavior Analysis (ABA). Ook probeer ik een groter draagvlak te creëren voor deze methode in Nederland. De principes van ABA moeten breder toegepast worden, zodat meer kinderen tijdens hun leerproces succeservaringen op kunnen doen en gemotiveerder zijn om nieuwe vaardigheden aan te leren. Dit zal resulteren in een groter bewustzijn van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met autisme.