Mijn missie is het helpen van kinderen, jongeren, ouders en professionals in hun persoonlijke ontwikkeling. De kinderen en jongeren wil ik goed afgestemde en kwalitatief hoogwaardige begeleiding en behandeling bieden. Het doel is deze ondersteuning zo goed mogelijk te laten aansluiten op hun ondersteuningsbehoeften, motivatie en belevingswereld. Via deze weg wil ik in een veilige en plezierige omgeving de ontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen kan leren, ongeacht het niveau en hoe groot de stappen zijn

Ouders wil ik opvoedingsondersteuning bieden waarin een gelijkwaardig contact voorop staat. Ik wil binnen de samenwerking met ouders gezamenlijke doelen opstellen en hen vaardigheden aanleren, zodat zij een stimulerende omgeving voor hun kind kunnen creëren. Tevens is de samenwerking met andere betrokken professionals een belangrijk onderdeel van de ondersteuning. Hiermee wordt het hele systeem rondom het kind bij de behandeling betrokken, wat ten goede komt aan de generalisatie van de nieuw aangeleerde vaardigheden.

Mijn handelen baseer op wetenschappelijk effectief bewezen methodes zoals de Applied Behavior Analysis en de Pivotal Response Treatment. Mijn kennis houd ik op peil middels intervisie, supervisie van geregistreerde GZ-Psychologen en het volgen van geaccrediteerde opleidingen.