Applied Behavior Analysis (ABA)

ABA, ofwel Toegepaste Gedragsanalyse, is een intensieve, vroegtijdige gedragstherapie gericht op kinderen met autisme. De methode is wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief (Eldevik et al., 2009).

Het doel van ABA is het kind nieuwe vaardigheden op verschillende ontwikkelingsgebieden aanleren en eventueel het verminderen van ongewenst gedrag. Leerdoelen kunnen gericht zijn op sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, communicatie en motoriek. Nieuwe vaardigheden worden in kleine stapjes en met veel herhalingen aangeleerd. Er wordt aangesloten op de motivatie van het kind, waardoor het kind met plezier veel succeservaringen opdoet.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is een essentieel onderdeel van de ABA-programma’s. Ouders leren leermomenten voor hun kind op te zetten, waardoor zij zelf een ondersteunende en uitdagende omgeving kunnen creëren.

Literatuur:
Eldevik, S., Hastings, R.P., Hughes, J.C., Jahr, E., Eikeseth, S. & Cross, S. (2009). Meta-Analysis of Early Intensive Behavioral Intervention for Children With Autism. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 38, 439-450.