Applied Behavior Analysis (ABA)

ABA, oftewel Toegepaste Gedragsanalyse, is een intensieve vroegtijdige gedragstherapie gericht op kinderen met autisme. De methode is wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief (Eldevik et al., 2009).

Het doel van ABA is het kind nieuwe vaardigheden aanleren op verschillende ontwikkelingsgebieden en het verminderen van eventueel ongewenst gedrag. Leerdoelen zijn gericht op sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, communicatie, motoriek en eventueel schoolse vaardigheden.

Nieuwe vaardigheden worden in kleine stapjes en met veel herhalingen aangeboden. Er wordt aangesloten bij de motivatie van het kind, waardoor het kind met plezier veel succeservaringen opdoet.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is een essentieel onderdeel van de ABA programma’s. Door ouders actief te betrekken bij het programma, wordt een ondersteunende omgeving voor het kind gecreëerd.

Voor meer informatie over de effectiviteit en het wetenschappelijk onderzoek over ABA kunt u kijken op www.dutchaba.nl.

Literatuur:
Eldevik, S., Hastings, R.P., Hughes, J.C., Jahr, E., Eikeseth, S. & Cross, S. (2009). Meta-Analysis of Early Intensive Behavioral Intervention for Children With Autism. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 38, 439-450.