Wanneer u klachten heeft over een onderzoek of behandeling kunt u contact opnemen. Samen zullen we proberen een passende oplossing te vinden om uw klachten weg te nemen. Praktijk Maneschijn volgt de klachtenregeling van de NVO.