Wanneer u klachten heeft over een onderzoek of behandeling kunt u contact met mij opnemen. Samen zullen we proberen een passende oplossing te vinden om uw klachten weg te nemen.

Praktijk Maneschijn volgt de klachtenregeling van de NVO.