Opvoedingsondersteuning is voor ouders en verzorgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun kind met autisme. Ik help u een zo optimaal mogelijke omgeving voor uw kind te creëren. Een omgeving die ondersteunt, maar ook uitdaagt, waardoor het kind in een natuurlijke omgeving steeds blijft leren. De ontwikkeling van uw kind wordt gestimuleerd door nieuwe vaardigheden in kleine stappen eigen te maken. De opvoedingsondersteuning is vraag gestuurd, waardoor ook concrete moeilijkheden voorgelegd kunnen worden. Denk hierbij aan advies bij het stimuleren van de taalontwikkeling van uw kind of hulp bij zindelijkheidstraining.

Programma

Na een observatie worden samen met ouders concrete hulpvragen geformuleerd. Dit vormt de leidraad voor het op te stellen advies en het plan van aanpak. Vervolgens worden de technieken passende bij de aanpak samen met ouders geoefend. De principes van ABA worden hierbij toegepast. De duur van het programma is afhankelijk van de doelen en zal in overleg met ouders vastgesteld worden. De afspraken zullen bij u thuis plaatsvinden.

Voor de meer alledaagse problematiek kunt u terecht bij Advies op Maat.

Video feedback training

Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van video feedback training. In de training worden video’s gemaakt van lastige situaties. Samen met ouders wordt het gedrag van het kind en de reactie van ouders hierop bekeken. Door het achterhalen van de oorzaak van het betreffende gedrag, kan een plan van aanpak opgesteld worden en kunnen alternatieve gedragingen worden aangeleerd.