Opvoedingsondersteuning is bedoeld voor alle ouders en verzorgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun kind met autisme. Met behulp van de ABA- en PRT-technieken creëren we een stimulerende, maar ook veilige thuisomgeving voor het kind.

Onderwerpen als het bevorderen van de taalontwikkeling, zindelijkheidstraining, slaap- en eetproblematiek en boze buien kunnen bij de ondersteuning ook aan bod komen.

Deze afspraken vinden bij u thuis plaats.