Schaduwbegeleiding houdt in dat een kind ondersteuning krijgt in de klas. Het kind functioneert zo veel mogelijk zelfstandig, maar de schaduwbegeleider kan helpen wanneer dat nodig is. De schaduwbegeleider oefent de nieuwe routines met het kind en adviseert de leerkracht over de begeleiding. Het doel van deze schaduwbegeleiding is ervoor zorgen dat het kind uiteindelijk zelfstandig in het onderwijs kan functioneren, door stapsgewijs de begeleiding in de klas af te bouwen. Deze begeleiding kan ik op speciaal, speciaal basis of regulier onderwijs bieden.