Door een schaduwbegeleider in te zetten op school heeft het kind een vertrouwd persoon om zich heen, die hem in de klas ondersteunt. De schaduwbegeleider laat het kind zoveel mogelijk zelfstandig functioneren en biedt hulp wanneer dat nodig is. De schaduwbegeleider oefent de nieuwe routines met het kind en adviseert de leerkracht in de ondersteuning van het kind. Het doel van de begeleider is steeds minder hulp te bieden, totdat het kind zelfstandig kan functioneren binnen het onderwijs.

Integratietraject

Een integratietraject helpt kinderen die de overstap vanuit een zorgplek of thuisprogramma naar onderwijs gaan maken. Voor kinderen kan de overgang naar onderwijs een ingewikkelde stap zijn. Zowel door de bijkomstige emoties, als door de nieuwe routines die het kind eigen moet maken. Het integratietraject heeft als doel het kind of de jongere op een gepaste manier te laten instromen in een vorm van onderwijs. Dit kan speciaal, speciaal basis of regulier onderwijs zijn.

Programma

De frequentie en duur van de begeleidingsmomenten worden afgestemd op de behoefte van het kind en ouders en de mogelijkheden van de school.