De Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

Als orthopedagoog ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (lidnummer 18682). Als lid van de NVO dien ik mij te houden aan de beroepscode van de NVO, waarmee de kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd.

In de beroepscode zijn richtlijnen opgesteld, aan de hand waarvan academisch geschoolde pedagogen en onderwijskundigen hun professionele handelen moeten vormgeven. De richtlijnen hebben betrekking op kwantitatieve, morele en ethische kwesties die aan de beroepsuitoefening ten grondslag liggen. De code bevat zowel concrete regels, aan de hand waarvan het gedrag van NVO-leden beoordeeld kan worden, als algemene uitgangspunten waarin de geest van de goede beroepsuitoefening samengevat is. Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Door het aangaan van een professionele relatie met een NVO-pedagoog verzekert u zich van ondersteuning of advisering, die aan eisen van kwaliteit voldoet.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Als master-orthopedagoog ben ik ingeschreven bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (lidnummer: 120003826). Het SKJ is een beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Het SKJ maakt de inhoud en kwaliteit van opleidingen van master-orthopedagogen inzichtelijk en laat zien dat de leden voldoende toegerust zijn voor het werkveld. De registratie is gericht op permanente professionalisering.

De Dutch Association for Behavior Analysis (DABA)

Als senior ABA-trainer ben ik aangesloten bij DABA, de beroepsvereniging voor professionals werkzaam in het vakgebied van Applied Behavior Analysis. De vereniging spant zich in om ABA in Nederland meer naamsbekendheid te geven en de kwaliteit van de beroepsuitoefening te beschermen door bij te dragen aan voorlichting, opleidings- en certificeringsmogelijkheden en wetenschappelijk onderzoek.

EHBO

Ik heb de EHBO opleiding voor baby’s en kinderen succesvol afgerond. Mijn competenties voldoen hiermee aan de exameneisen van het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis, en voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.