De Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

Als orthopedagoog ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (lidnummer 18682). Als lid van de NVO dien ik mij te houden aan de beroepscode van de NVO, waarmee de kwaliteit van de beroepsuitoefening gewaarborgd wordt.

Aan de hand van de richtlijnen uit de beroepscode moeten academisch geschoolde pedagogen en onderwijskundigen hun professionele handelen vormgeven. Die richtlijnen hebben betrekking op kwantitatieve, morele en ethische kwesties die aan de beroepsuitoefening ten grondslag liggen. De code bevat zowel concrete regels, aan de hand waarvan het gedrag van NVO-leden beoordeeld kan worden, als algemene uitgangspunten waarin de geest van de goede beroepsuitoefening samengevat wordt. Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Door het aangaan van een professionele relatie met een NVO-pedagoog verzekert u zich van ondersteuning en/of advisering die aan de eisen van kwaliteit voldoet.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Als master-orthopedagoog ben ik ingeschreven bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (lidnummer: 120003826). Het SKJ is een beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Het SKJ maakt de inhoud en kwaliteit van opleidingen van master-orthopedagogen inzichtelijk en laat zien dat de leden over voldoende kennis beschikken om zich een professional in het werkveld te mogen noemen. De registratie is gericht op permanente professionalisering.

EHBO

Ik heb de EHBO-opleiding voor baby’s en kinderen succesvol afgerond. Mijn competenties voldoen hiermee aan de exameneisen van het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis, en voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.