ABA trainingen, begeleiding op school en opvoedingsondersteuning worden vergoed vanuit het Persoonsgebonden Budget. Als dit budget niet toereikend is kunnen de diensten vergoed worden met eigen middelen.

Voor vragen over de vergoeding vanuit het PGB kunt u contact opnemen met Frederique Maan.

Meer informatie over het PGB kunt u vinden op www.pgb.nl en www.SVB.nl