ABA- en PRT-therapie, opvoedingsondersteuning en begeleiding op school kunnen worden vergoed vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Om een PGB aan te vragen kunt u terecht bij het Jeugd- en Gezinsteam van uw gemeente. Zij helpen u bepalen of een PGB passend is bij uw situatie en hulpvraag. Voor meer informatie kunt u kijken op www.pgb.nl/pgb/ en www.svb.nl/nl/pgb.

Alle diensten van Praktijk Maneschijn kunnen ook vergoed worden vanuit eigen middelen.

Voor vragen over vergoedingen kunt u contact met mij opnemen.