Advies op Maat is voor ouders en verzorgers die vragen hebben rondom de opvoeding of ontwikkeling van hun kind met autisme. Het kan hierbij gaan om een hulpvraag die direct betrekking heeft op het kind. Bijvoorbeeld: mijn kind gaat te ruw om met de huisdieren of mijn kind heeft moeite met gevarieerd eten. Ook kan het een meer algemene hulpvraag zijn. Bijvoorbeeld: moet ik het functioneren van mijn gezin aanpassen of is het huidige onderwijsaanbod passend voor mijn kind?

Programma

Tijdens een gesprek kunnen ouders hun vragen voorleggen. Vaak is het handig als er ook even meegekeken wordt in de situatie die moeilijkheden geeft. Naar aanleiding van het gesprek en de observatie, wordt een advies opgesteld en wordt een eventueel plan van aanpak met ouders geoefend. Advies op Maat zal bestaan uit een aantal afspraken bij u thuis. De frequentie is afhankelijk van de hulpvraag. Bij intensievere problematiek of een bredere hulpvraag wordt overgegaan op Opvoedingsondersteuning.